Blossom - Paño de Descargas, 2021
39 x 29”
Screen Print on canvas