Portar la memoria de un espacio a través de una estampa / To wear the memory of a space through a print, 2021
Screen print on thrift store shirts
Brooklyn, NY